Loading
Pump grupe 1 Pump grupe 2 Pump grupe 3
 

 


Question

Name

City, Street,

State

mail:

Phone

 
"; } elseif (!empty($tresc) && !empty($imie) && !empty($miej) && !empty($ul) && !empty($email) && !empty($telefon)){ $message = "Treść wiadomości:\n$tresc\n Wysłał: $imie\n Miejscowosc: $miej\n Kraj: $ul\n e-mail: $email\n telefon: $telefon"; $header = "From: $imie <$email>"; mail("biuro@fzhydraulics.eu","Wiadomosc z fvhydraulics.eu English","$message","$header","-f".$email); echo "
Send OK!
"; } else echo "
Please fill all fields markeg with an asterisk

" ?>

Language
Muttersprache

Polski

Germanz